B1 Delovno pravo - vaje

Naslednje vaje pri predmetu B1 Delovno pravo bodo potekale 10. in 11. februarja 2021. Vaje bodo potekale v skladu z urnikom in se pričele ob uri, zgolj 4. skupini se bo termin vaj pričel ob 16.30 uri. Na vajah se bomo dogovorili glede primerov, ko se vaje komu prekrivajo z izbirnim predmetom.

Za pripravo na vaje si preberite sodbe v praktikumu na straneh 229-248. Poleg tega si preberite še člene 59-76 v ZDR-1 in 49-53 ZUTD. Na vajah bomo nadaljevali s posebnostmi pogodbe o zaposlitvi in obravnavali še spremembo delodajalca.

As. Primož Rataj