B1 Kazensko procesno pravo - vaje

Na ŠIS so objavljena navodila in gradivo za vaje pri KPP ter razpored obvezne prisotnosti na vajah.
 
Prosim, da preverite, v katero skupino ste razporejeni, točno uro pričetka vaj pri posamezni skupini in datume vaše obvezne prisotnosti na vajah.
 
Za prve vaje se pripravite na prvo poglavje v Praktikumu za kazensko procesno pravo (druga izdaja, 2018): Kazenski postopek: cilj, namen, zgodovinski modeli kazenskega postopka.
 
Miha Hafner