B1 Pravo socialne varnosti - prve vaje

 
Študentke in študenti za prve vaje pri predmetu Pravo socialne varnosti prosim preberite odločbi ustavnega sodišča Up-794/11-15, z dne 21. 2. 2013, in U-II-1/11-46, z dne 10. 3. 2011, ter str. 21-48 v: Bubnov Škoberne, Strban, Pravo socialne varnosti, GV Založba, 2010.

Po uvodnih vajah komunikacija več ne bo potekala preko spletne oglasne deske, temveč znotraj ločenega spletnega učnega okolja.