OBVESTILO O OBVEZNOSTIH ZA TISTE ŠTUDENTE PRI PRAVNI ZGODOVINI V LETU 2020/2021, KI 1. LETNIK PONAVLJAJO (REDNI IN IZREDNI)


1. Pogoji za pristop na izpit:

  1. Splošni pogoj za pristop na izpit je opravljena seminarska naloga, ki se študentom, če so jo uspešno opravili lani, letos prizna.
  2. Pogoj zbranih 40% procentov na testu velja le za prvič vpisane redne in izredne študente. Za študente, ki letnik ponavljajo, ta pogoj ne velja.  Če bi kdo test informativno vseeno želel opravljati, se mora v času poziva nanj javiti po e-pošti profesorici, ki ga bo uvrstila na seznam.

 

2. Vaje: Študentje, ki letnik ponavljajo, pa bi želeli redno obiskovati vaje, se morajo pisno javiti v referat (branko.perhaj@pf.uni-lj.si), kjer jih bodo razporedili v eno od skupin.

Rok: 9. oktober.