Zagovor magistrske diplomske naloge - Daška Levstik

Ime in priimek: Daška Levstik       
Študijski program Magistrski študijski program prava
Datum zagovora: 24.9.2019 ura in prostor zagovora: ob 9. uri, soba 111
Mentor: Izr. prof. dr. Vasilka Sancin
Predsednik komisije: Doc. dr. Maša Kovič Dine
Naslov dela: MEDNARODNOPRAVNA PREPOVED UPORABE KEMIČNEGA OROŽJA IN OBOROŽENI SPOPADI V SIRIJI