Zagovor magistrske diplomske naloge - Laura Berus

Ime in priimek: Laura Berus
datum zagovora:12. 3. 2020
ura in prostor zagovora:  Ob 13. uri v kabinetu prof. dr. Saše Zagorca, soba 310
mentor: Prof. dr. Saša Zagorc
predsednik komisije: Prof. dr. Igor Kaučič
naslov dela: Pristojnosti Varuha človekovih pravic v luči zagotavljanja otrokovih pravic znotraj družine