Zagovor magistrske diplomske naloge - Vid Hribar

Ime in priimek študenta: Vid Hribar
Datum zagovora: Sreda 24. oktobra
Ura in prostor zagovora:11.45 na pravno-ekonomski katedri
Mentor: prof. dr. Marko Simoneti
Predsednik komisije: prof. dr. Katarina Zajc
Naslov dela: NAČRT SANACIJE IN REŠEVANJA BANK PO DIREKTIVI BRRD