Razpis za opravljanje praks v okviru programa ERASMUS+ za študijsko leto 2022/23


V pripeti datoteki najdete besedilo razpisa, na katerega se lahko prijavite študentke in študentje, ki želite na Erasmus+ prakso v študijskem letu 2022/23 (POMEMBNO: razpis je odprt za prakse, ki bodo izvedene med 1. junijem 2022 in 30. septembrom 2023).

Rok oddaje prijav:
 • vsaj mesec dni pred začetkom opravljanja prakse
Prijave bomo zbirali do porabe sredstev, ki jih bo Univerza v Ljubljani imela za ta namen.

Obdobje fizične mobilnosti v tujini je v proramu Erasmus+ omejeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija (upošteva se tako izmenjava za študij kot praksa). Obdobje fizične mobilnosti v tujini lahko študent/-ka kombinira z izvedbo virtualne mobilnosti, do skupnega trajanja največ 12 mesecev, pri čemer virtualni del mobilnosti ni financiran s sredstvi Erasmus+ in se ne šteje v kvoto Erasmus+ statusa.

Pogoj za prijavo na letošnji razpis za Erasmus+ prakso je že sklenjen študijski sporazum za praktično usposabljanje (»Learning Agreement for Traineeship« - GLEJ PRIPONKO), ki ga podpišejo študent, delodajalec in odgovorna oseba na matični fakulteti.

Ob oddaji prijave morate biti torej za Erasmus+ prakso že dogovorjeni!


Dodatne informacije o razpisu lahko zainteresirani dobijo:
 • na informativnem sestanku v četrtek, 14. aprila 2022, ob 12.30 v zlati predavalnici;
 • osebno v fakultetni mednarodni pisarni (pritličje levo, poleg referata) - v času uradnih ur;
 • na e-naslovu: darja.rabzelj@pf.uni-lj.si;
 • po telefonu: 01/ 420 32 23.

Vljudno vabljeni k oddaji prijav!


KRATKA NAVODILA GLEDE POSTOPKA PRIJAVE ZA ŠTUDENTKE IN ŠTUDENTE PF UL:


1. Natančno preberite priloženi razpis.

2. Poiščite primernega delodajalca v tujini in se z njim dogovorite o vrsti dela in terminu za opravljanje prakse.

3. Izpolnite Erasmus+ Sporazum za praktično usposabljanje (Erasmus+ Learning Agreement for Traineeship).

4. Pošljite (po navadni ali elektronski pošti) ali osebno dostavite celotno dokumentacijo prijave za Erasmus+ prakso na naslov ge. Darje Rabzelj iz fakultetne mednarodne pisarne. Prijava mora vsebovati:
 • prijavnico za Erasmus+ praktično usposabljanje (GLEJ PRILOŽENI DOKUMENT);
 • originalno potrjen (podpisan in žigosan) Erasmus+ Sporazum za praktično usposabljanje (GLEJ PRILOŽENI DOKUMENT, angl. "Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships");
 • motivacijsko pismo (lahko v slovenskem jeziku), ki mora zajemati informacije o tem, kako je delo, ki ga boste opravljali v času strokovnega praktičnega usposabljanja v tujini, povezano s področjem vašega študija, kako bo strokovno praktično usposabljanje v tujini prispevalo k vašemu nadaljnjemu izobraževanju in/ali zaposljivosti, morda pripišite tudi opis institucije gostiteljice/podjetja in opis službe/oddelka (področje dela, število zaposlenih, leto ustanovitve, ipd.);
 • veljavno potrdilo o statusu študenta oz. o vpisu na PF UL, ki ne sme biti starejše od dveh tednov in iz katerega je razvidno, da ima študent/-ka status za celotno obdobje mobilnosti (ta pogoj ne velja za študentke in študente, ki bodo praktično usposabljanje izvedli kot mladi diplomanti, po zaključku študija). Če ob prijavi še ne morete pridobiti potrdila o vpisu, zadostuje potrdilo o izpolnjevanju pogojev za vpis v naslednje študijsko leto.
5. Po oddani popolni prijavi boste prejeli nadaljnja navodila glede prijave za prejem Erasmus+ štipendije v spletni aplikaciji VIS.


POMEMBNO:
Dne 25. 5. 2022 smo bili s strani mednarodne službe na UL obveščeni, da je zaradi omejenih sredstev doba financiranja za Erasmus prakso v okviru razpisa 2022/23 omejena na:
 • največ 5 mesecev (150 dni) in
 • eno Erasmus+ mobilnost (za študij ali prakso) na študenta!
Morebitni preostali dnevi mobilnosti so nefinacirani (t.i. zero grant).

Podaljšanja v okviru tega razpisa niso mogoča!