Vabilo k udeležbi na poletni šoli "Reimagining Universities as Drivers of Sustainability" v Berlinu (22. - 26. 8. 2022)

V pripeti datoteki najdete program DAAD poletne šole v Berlinu z naslovom: "Reimagining Universities as Drivers of Sustainability", ki bo potekala od 22. do 26. avgusta 2022.

Organizator ponuja študentom Univerze v Ljubljani (UL) dve štipendiji (sofinanciranje stroškov poti v višini do 375 EUR in namestitve v višini do 273 EUR). Poletna šola je namenjena študentom vseh študijskih programov.

Pogoj za prijavo je, da je študent vpisan najmanj v 2. letnik I. stopnje, razpolaga z dokazilom o znanju angleškega jezika na ravni najmanj B2 ter da je predan trajnostnemu razvoju in ohranjanju narave in dobrin.

Zainteresirani kandidati morajo ob prijavi posredovati motivacijsko pismo, življenjepis in izpis opravljenih izpitov z ocenami (vse v angleškem jeziku), saj bo končni izbor naredil organizator.

Študentke in študenti Pravne fakultete UL pošljejo prijavo tako, da zgoraj navedene priloge pošljejo na elektronski naslov ge. Darje Rabzelj iz fakultetne mednarodne pisarne (darja.rabzelj@pf.uni-lj.si), in sicer najkasneje do 15. junija 2022.

Popolne prijave bomo s fakultete posredovali v mednarodno službo na Rektoratu UL, kjer bodo naredili izbor najboljših štirih prijav, nato pa bo organizator poletne šole (Univerza Humboldt v Berlinu) izbral dva najprimernejša kandidata ali kandidatki za udeležbo in pridobitev finančne pomoči.