Anketa

Sem Vita Pavlin, študentka farmacije, in v sklopu svoje magistrske naloge izvajam anketo o razširjenosti novih psihoaktivnih snovi (NPS) med študenti slovenskih univerz. V tej fazi moje raziskave bi mi izjemno pomagalo, da bi pridobila vpogled v mnenja in izkušnje čim večih študentov iz celotne Slovenije.

Anketa je anonimna, reševanje je prostovoljno, pridobljene podatke pa bom uporabila izključno za izdelavo magistrske naloge, ki jo izvajam na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani pod mentorstvom prof. dr. Marije Sollner Dolenc.

Anketa je dostopna na naslednji povezavi: https://1ka.arnes.si/a/cba27212

V primeru kakršnih koli vprašanj ali dvomov sem vedno na voljo za pojasnila. Že vnaprej se zahvaljujem za kakršnokoli pomoč.

Vita Pavlin