B1 in EM Uvod v pravoznanstvo - ustni del izpita

Ustni del izpita pri predmetu Uvod v pravoznanstvo bo potekal po naslednjem razporedu:

za študente, vpisane v program B1:

od A do K v sredo, 19. junija, z začetkom ob 9. uri,

od L do Ž v sredo, 19. junija, z začetkom ob 9. uri.

 

za študente, vpisane v program EM:

od A do Gaš- v torek, 18. junija, z začetkom ob 8.30,

od Gjer- do Kom- v četrtek, 20. junija, z začetkom ob 15. uri,

od Kor- do Ned- v četrtek, 20. junija, z začetkom ob 9.uri,

od Ob- do Ren- v sredo, 19. junija, z začetkom ob 9. uri,

od Rep- do Ž, v torek, 18. junija, z začetkom ob 9. uri.

 

Urni razpored tistih, ki so pisni del izpita pisali pozitivno, bo objavljen (najkasneje) do 18. ure dan pred dnevom ustnega zagovora.

Če se Vam razglasitev prekriva s pisnim ali ustnim delom kakšnega drugega izpita, se na ustni zagovor zglasite po opravljenem pisnem ali ustnem delu tega izpita.