Plačano pripravništvo pri Evropskem patentnem uradu (EPO) in Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) - podaljšan rok za prijave

Univerza v Ljubljani je z EUIPO in EPO sklenila sodelovanje, s katerim objavlja razpisa za opravljanje enoletnega plačanega pripravništva na sedežu obeh uradov.
Univerza opravi ožji izbor kandidatov ustreznih smeri UL, ki se bodo prijavili na razpis.

Pogoje preverite na spodnjih povezavah:
--> pripravništvo v Evropskem patentnem uradu, München, Nemčija.
--> pripravništvo v Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino, Alicante, Španija.

Rok za prijavo je podaljšan do 22. 2. 2024.