Ponovni vpis ali pavziranje

Ponavljanje je mogoče le enkrat v času študija, dodatnega letnika na I. stopnji pa v tem primeru ni mogoče koristiti. Velja tudi, da če se študent po tem, ko je že ponavljal, prepiše v drug študijski program, plača šolnino, ki je za tisti program predvidena za izredni študij.

Pogoj za ponavljanje letnika je doseženih 30 ects točk (točke za predavanja ne štejejo) – glej tabelo v Pravilniku o prehodih: https://www.pf.uni-lj.si/media/pravilnik.o.prehodih.po.univerzitetnem.studijskem.programu.pravo.pdf

Ponovni vpis bo mogoč takoj (v roku do 28. septembra), ko študent izpolni navedeni pogoj in v anketi izbere možnost ponavljanja.Vpis bo elektronski prek ŠIS-a, vpisnega lista pa tokrat ne boste tiskali (le e-arhiviranje).

Ponovni vpis je mogoč redno ali izredno, šolnine ni, plača se vpisnina. Redni študenti lahko le redno ponavljajo, izredni pa le izredno. Ponovno vpisani redni študenti lahko pristopijo le na redne roke, izredni na vse.

Priznajo se opravljeni izpiti in opravljene obveznosti. Obisk predavanj, vaj in seminarjev pa bo odvisen od epidemioloških razmer.

Če študent ne napreduje ali ne ponavlja, se ne vpiše - pavzira. Izpite lahko opravlja na vseh izpitnih rokih (tako kot tudi vsi izredno vpisani). Ker v tem primeru nima statusa, je vsak pristop k izpitu potrebno plačati (glej cenik).

V primeru, da se študent izpiše, status prekine. Po izpisu (izpisnica se nahaja med prošnjami v ŠIS-u), vpis na Pravno fakulteto UL ni več mogoč.

O rokih za vpis v višji letnik ali ponovni vpis bo referat še obveščal.