Vse o statusu študenta s posebnimi potrebami za bruce

Društvo študentov invalidov Slovenije organizira dogodka, na katerih bomo bruce seznanili s statusom študenta s posebnimi potrebami. Predstavili jim bomo pravice in obveznosti, ki jih ta prinaša, študenti višjih letnikov pa bodo brucem na podlagi lastne izkušnje predstavili, kako se s profesorji dogovarjati za prilagoditve pri študiju, ki so opredeljene v odločbi o statusu.

Dogodka bosta potekala:

  • 27. 9. 2021 ob 12. uri v naših pisarnah v Ljubljani (Kardeljeva ploščad 5) in Mariboru (Koroška cesta 53d)
  • 28. 9. 2021 ob 12. uri preko Zoom-a

Spremljali bomo epidemiološke razmere in po potrebi tudi dogodek 27. 9. izvedli preko spleta.

Prijave zbiramo na povezavi  Vse o statusu študenta s posebnimi potrebami do petka, 24. 9. 2021.


Strokovna služba Društva študentov invalidov Slovenije