B1 Rimsko pravo: obvestilo glede oblike opravljanja izpitov

Izpiti pri predmetu Rimsko pravo bodo v študijskem letu 2020/2021 potekali v skladu z veljavnim učnim načrtom. Če bodo epidemiološki predpisi dopuščali, bo tako pisni kot ustni del izpita potekal v prostorih fakultete. Struktura pisnega dela izpita sledi strukturi letošnjega semestrskega preizkusa znanja.