B1 Nomotehnika – majski, junijski in septembrski izpitni rok 2021

Način izvedbe izpita pri predmetu Nomotehnika na majskem, junijskem in septembrskem roku 2021 bo enak, kot je bilo napovedano na začetku semestra: tj. pisni izpit z možnostjo ustnega zagovora.

 

Pri tem pa velja, da bo pisni del izpita izveden »v živo«, tj. na fakulteti, ustni zagovor pa bo potekal na spletu, tj. s pomočjo aplikacije Zoom.

 

Natančnejše informacije glede vseh parametrov izvedbe izpita na posameznem roku bodo dostopne v Spletni učilnici PF, ko bo znano število privaljenih na posamezni rok.