Vabilo na praktično usposabljanje v WIPO (Ženeva, Švica)

Univerza v Ljubljani (UL) od letos sodeluje v pobudi »Slovenia Global Development Fellowhips Initiative« in v okviru te pobude je Pravna fakulteta UL dobila možnost nominirati enega svojega magistrskega študenta, ki bo lahko opravil 3-mesečno praktično usposabljanje v Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino – WIPO (World Intelectual Property Organization) v Ženevi, Švica.
 
Praksa se bo predvidoma pričela junija 2016.
 
Slovensko veleposlaništvo v Švici bo izbranemu študentu omogočilo informiranje in podporo, stroške poti in bivanja pa bo verjetno moral kriti študent sam. Nekaj finančnih sredstev (70 EUR / teden) bo za čas opravljanja prakse predvidoma sicer možno pridobiti na razpisu za študijske obiske študentov, ki ga vsako leto objavi Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije. Izbrani študent bo o tej možnosti posebej obveščen. Erasmus dotacija v tem primeru žal ni mogoča, saj Švica ni programska država programa Erasmus+.
 
Več o sami pobudi Global Development si lahko preberete v pripeti datoteki.
 
Pogoji za prijavo študentov PF UL:
  • v študijskem letu 2015/16 mora biti vpisan v 1. letnik ali dodatno leto magistrskega programa Pravo II. stopnje;
  • odlično znanje angleščine;
  • zaželeno je predznanje s področja prava intelektualne lastnine (oz. vsaj zanimanje za to področje).
Prijave zainteresiranih študentov zbira Darja Rabzelj iz mednarodne pisarne, osebno ali po elektronski pošti (darja.rabzelj@pf.uni-lj.si).
 
Prijava mora obvezno vsebovati:
  • izpolnjen prijavni obrazec (iz priponke);
  • CV (v angleščini);
  • kopija dokazil(a) o znanju angleščine (npr. opravljen mednarodni izpit, kopija maturitetnega spričevala).
Rok prijave: sreda, 17. februar 2016

Prijavljene kandidate bomo o izboru obvestili najkasneje do konca februarja 2016.

Vabljeni k oddaji prijav!