B2 Filozofija prava z metodologijo pravnega vrednotenja- razglasitev

Razglasitev rezultatov bo potekala po naslednjem razporedu

Ambrožič - Klun         torek, 21. januarja, ob 8. uri v seminarski sobi 2.
Kohek - Ž         ponedeljek, 20. januarja ob 9. uri v modri predavalnici. 

Ustni zagovor je predviden za študente, ki so med oceno (sprejmejo lahko tudi nižjo oceno) in tiste, ki bi oceno želeli višati.


Če študent ne pristopi na ustni del izpita (brez utemeljenega razloga) bom štel, da sprejema oceno pisnega dela izpita ali nižjo oceno, v primeru, da je med oceno.doc.dr. Aleš Novak