B2 Ustavna jamstva v civilnih postopkih - seminarske naloge

Študentje, ki bi pri UJCP želeli napisati seminarsko nalogo (kot je bilo pojasnjeno na predavanjih), naj do 8. aprila pošljejo mail prof. Galiču in doc. Pogorelčnik Vogrinc. Kot je bilo napovedano, to pride v poštev za študente, ki so doslej dovolj redno prisostvovali na predavanjih. Interesenti naj tako v mailu navedejo podatek o svoji udeležbi na predavanjih. V povratnem mailu bodo obveščeni o predlagani temi seminarske naloge in datumu predstavitve.