Delitev magistrskih nalog – doc. Pogorelčnik Vogrinc in prof. Galič

Delitev magistrskih nalog bo potekala v četrtek, 22.10., ob 11. uri na
 
https://zoom.us/j/96752282906
 
Kandidati za objavljene proste teme pri obeh učiteljih naj se točno ob 11:00 priključijo v sejo. Če bo interesentov za posamezno temo več, jo bo dobil tisti z najvišjo oceno pri predmetu Civilno procesno pravo. V primeru iste ocene, bo kriterij povprečna ocena na prvi stopnji študija. Kandidati naj imajo pripravljen izpis ocen, ki ga bodo po potrebi lahko pokazali.
 
Izbrani kandidat bo takoj dobil elektronsko podpisan obrazec za prijavo naloge.