OPOMNIK: Razpis za študijske izmenjave na partnerskih univerzah v tujini v okviru bilateralnih sporazumov za leto 2020/21

Študente spominjamo, da je Pravna fakulteta v Ljubljani (PF UL) konec decembra 2019 razpis, na katerem bo izbrala študente, ki se bodo v študijskem letu 2020/21 lahko udeležili enosemestrske izmenjave na partnerskih univerzah iz Švice, Rusije, Kitajske, ZDA, Brazilije in Ukrajine, s katerimi ima PF UL sklenjen medfakultetni bilateralni sporazum o študentskih izmenjavah (t.i. sporazumi izven programa Erasmus+).

Rok za oddajo prijav na razpis je bil prvotno določen za 28. januar 2020, a ga podaljšujemo do 3. februarja 2020.

Vljudno vabljeni k ogledu razpisa na spletni oglasni deski in k oddaji prijav!