Otočje Chagos: amicus curiae memorandum za Meddržavno sodišče

Generalna skupščina ZN je Meddržavno sodišče v Haagu zaprosila za svetovalno mnenje glede otočja Chagos, ki leži sredi Indijskega oceana. Leta 1965 je Velika Britanija Chagos »posodila« ZDA za vojaško bazo, približno 1500 prebivalcev otočja pa je moralo zapustiti svoje domove. Vojaška baza še vedno obratuje, po 11. septembru pa jo CIA uporablja tudi v okviru svojega programa boja proti terorizmu kot nekakšno tranzitno območje za osumljence.

Profesorica dr. Veronika Fikfak vabi študente vseh letnikov, ki so se pripravljeni posvetiti tej problematiki, da se pridružijo pisanju amicus curiae memoranduma za Meddržavno sodišče. Končni izdelek oziroma njegov povzetek bi objavili tudi na EJIL Talk, kjer bi navedli imena vseh sodelujočih. Delo bo predvidoma potekalo od začetka februarja do konca marca, odvisno od števila prijavljenih in njihove angažiranosti. Prijavite se na fajdiga.mohor@gmail.com z navedbo imena, priimka in letnika študija. Uvodni sestanek bo v sredo, 7. februarja, ob 15. uri v seminarju S5.