Posledica nepristopa k izpitu

Študente obveščamo, da je s sprejetjem novega študijskega reda Univerze v Ljubljani, določena nova posledica nepristopa k izpitu (nepravočasne odjave od izpita), kar pomeni tudi spremenjen način štetja izpitnih rokov.

Povzetek 10. člena Študijskega reda UL:
- Študent se lahko odjavi od izpita najkasneje do poldneva (do 12h) dan pred izpitom.
- Šteje se, da je izpitni rok izkoristil študent, ki brez opravičljivega razloga ni pristopil k izpitu.
- Če študent ni pristopil k izpitu zaradi opravičljivega razloga in je v roku 3 delovnih dni po izpitu dostavil ustrezna dokazila, se šteje, da se je od izpita odjavil pravočasno.

Zaradi navedene določbe več ne velja posledica nepristopa k izpitu, ki so jo določala Pravila PF (prepoved pristopa k izpitu na naslednjem roku).