Proste teme magistrskih diplomskih nalog za študijsko leto 2020/21

V pripeti datoteki je objavljen seznam tem diplomskih nalog, ki so še na voljo na predlog mentorjev.

Teme na predlog študentov niso vključene v ta seznam, ker ste študentje, ki ste te teme predlagali, s strani mentorja o sprejemu že bili ali pa še boste seznanjeni.


O načinu prevzemanja tem na predlog mentorja se morate predhodno dogovoriti po elektronski pošti pri posameznem mentorju.

V primeru, da boste za temo kandidirali še pri kakšnem mentorju, morate vse mentorje o tem obvezno opozoriti.


Na enak način prevzamete naslove tisti študenti, ki ste temo predlagali sami in vam je bila s strani mentorja odobrena.

V pripeti datoteki se nahaja tudi seznam prevzemanja nalog (o načinu prevzemanja se morate predhodno dogovorit po elektronski pošti) tistih mentorjev, kateri so imeli oddane vse naslove s strani študentov.

Za prijavo teme potrebujete:  tri izvode obrazca '
Prijava teme diplomske naloge in izjava o avtorstvu' (glej priponko). 

Na obrazcu morata biti zapisana dva datuma in sicer med 16.10., ter 23.10. Datum pred 16.10., ter po 23.10. ne sme biti zapisan na obrazcu.

En podpisan obrazec morate skeniranega po elektronski pošti poslati v referat (kontaktna oseba: Urška Janežič), drugega shranite pri sebi, tretjega pa bo verjetno obdržal mentor.