Razpis 2. doktorskega seminarja mag. Damjana Gantarja: v sredo, 8. 3. 2017 ob 12,00 v sobi 017 (pritličje levo)

Študent doktorskega študija mag. Damjan  Gantar bo predstavil doktorsko disertacijo z naslovom

»Varstvo pravic uporabnikov storitev na področju negospodarskih javnih služb«.
 

Seminar bo potekal v sredo, dne 8. 3. 2017 ob 12:00 v sobi 017 (pritličje levo).