Razpis zagovora doktorske disertacije »Ustavna procesna jamstva v civilnem izvršilnem postopku« v četrtek, dne 19. 12. 2019 ob 11. uri

R a z p i s u j e m o  ZAGOVOR  doktorske disertacije

»Ustavna procesna jamstva v civilnem izvršilnem postopku«
 
v četrtek, dne 19. 12. 2019 ob 11:00 uri  na Pravni fakulteti v Ljubljani (soba št. 17 – pritličje levo).