Stvarnopravni dnevi 2020

Letošnje osrednje teme: Novela SPZ-B (še posebej o vključeni lastninski pravici) in njena implementacija v zemljiškoknjižnih postopkih, posodobljeni register neposestnih zastavnih pravic, dileme in vprašanja, povezana s predkupno pravico, zahtevnejši položaji v zvezi s služnostmi in stavbna pravica ter posebne pravice uporabe javnega dobra… o tem in še več na Stvarnopravnih dnevih 2020, ki jih 9. in 10. septembra organizirajo Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Planet GV in ABC Nepremičnine, programski odbor letošnjih dnevov sestavljajo dr. Nina Plavšak, dr. Renato Vrenčur, dr. Miha Juhart in Rok Koren. Partnerja dnevov sta Odvetniška akademija Odvetniške zbornice Slovenije in Notarska zbornica Slovenije

Program in prijavnica sta na voljo na www.planetgv.si/spd, kotizacija za študente z veljavnim statusom in ki so rojeni od 1994 dalje, znaša 49 EUR (DDV ni vključen v ceno).

 

Vljudno vabljeni!