Vabilo k sodelovanju k pravnozgodovinskem in sorodnem raziskovanju študentom (zlasti) 1. letnika

V jeseni sem enkrat že objavila dve vabili k sodelovanju, tokrat vabilo v malo širšem smislu ponavljam (zlasti) za študente 1. letnika, ki so že opravili izpit iz Pravne zgodovine. Vabim tako tiste, s katerimi sem se o tem že okvirno pogovarjala, kot tudi s tistimi, s katerimi se nisem, in bi vas zanimalo bodisi sodelovanju v skupini, ki bo raziskovala raznovrstno gradivo po literaturi in virih (tudi avdiovizualnem in fotografskem) za scenarij za film ob 100. obletnici fakultete, bodisi v skupini, ki se posveča natančnemu branju starejših pravnih besedil v okviru projekta digitalizacije SI-IUS, bodisi bi bili zainteresirani za samostojno raziskovanje izbrane pravnozgodovinske teme, da se mi javijo na moj fakultetni elektronski naslov do 20. februarja. Težišče raziskovanja bi bilo skoncentrirano na čas poletnih počitnic, informativne sestanke in okvirno razdelitev tem pa bi opravili v prihodnjih tednih.

 

Katja Škrubej, 7. 2. 2018