Vabilo k sodelovanju pri anketi Trajnostni razvoj

Trajnostni razvoj je pomembna točka večine sodobnih razvojnih dokumentov, a je koncept zlasti zaradi njegove kompleksnosti slabše razumljen. Z anketo, ki bo do sredine januarja objavljena na https://www.1ka.si/a/234237. študentka na Fakulteti za management UP raziskuje trajnostno pismenost podiplomskih študentov. Anketa skozi prva dva sklopa vprašanj preverja znanje in stališča o trajnostnem razvoju, v tretjem pa poizveduje o potrošniških navadah. Trajnostna pismenost (angl. sustainable literacy) namreč hkrati implicira znanje, osebno zavezanost in ravnanje v skladu s trajnostnim razvojem. Anketa je anonimna, traja približno 15 minut in omogoča prekinitev ter poznejše nadaljevanje. Z izpolnjeno anketo boste pripomogli k veljavnosti raziskave, zato se vam avtorica iskreno zahvaljuje.