Vpisi v višje letnike ali ponovni vpisi v študijskem letu 2018/19

Študente, ki se nameravate v študijskem letu 2018/19 vpisati v višji ali ponovno v isti letnik obveščamo, da se izteka čas vpisov.

Vpišete se lahko še danes, 27. septembra in jutri, 28. septembra 2018, v referatu v času uradnih ur!


S seboj na vpis prinesite natisnjen in podpisan vpisni list, indeks (tisti, ki ga imate), študentsko izkaznico in potrdilo, da imate v knjižnici poravnane vse finančne obveznosti.