Vpis v dodatno leto v študijskem letu 2022/23

Študente magistrskega študijskega programa 2. stopnje, ki se nameravate v študijskem letu 2022/23 vpisati v dodatno leto obveščamo, da bomo na podlagi izpolnjene Ankete o nameravanem vpisu (ŠIS – Ankete, izbire,… - Izbire, prijave…) od 25. avgusta dalje pričeli z odpiranjem vpisnih listov. 

Po izpolnjeni anketi o nameravanem vpisu, vam bomo pripravili vpisni list katerega boste izpolnili preko Šis-a.

Letos bo potekal elektronski vpis v celoti, zato vpisnega lista v tiskani obliki študenti ne pošiljajo na Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani.  
Opozarjamo, da študenti katerih vpisni listi ne bodo izpolnjeni v Šis-u do 28. septembra 2022, ne bodo vpisani!
 
 Po izpolnjenem in zaključenem vpisnem listu, boste imeli preko Šis-a na voljo potrdila o vpisu.

Vlogo za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice študenti oddate elektronsko preko portala eUprava, na naslovu:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/subvencionirana-vozovnica.html