Obvestilo o razpisu II. nagradnega natečaja za najboljše raziskovalno delo s področja darovanja organov in tkiv za namen zdravljenja za leto 2022

Zavod RS za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant je letos drugič pripravil razpis nagradnega natečaja za najboljše raziskovalno delo s področja darovanja organov in tkiv za namen zdravljenja. K prijavi so povabljeni študenti in študentke medicinskih, zdravstvenih, naravoslovnih, družboslovnih in humanističnih ved, kot tudi zaposleni v zdravstvu in drugod. Namen natečaja je spodbujanje raziskovanja in razvoja donorske dejavnosti oz. medicine ter prenos novega znanja in inovacij v prakso.

Nagradni sklad razpisa je 1.500 €, nagrajene bodo tri najboljše raziskovalne naloge. Razpis je odprt do 30. decembra 2022.

Vse podrobnosti o prednostnih temah, kriterijih za ocenjevanje in načinu prijave na nagradni raziskovalni natečaj najdete v prilogi. Besedilo razpisa je objavljeno tudi na spletni strani Slovenija-transplanta (https://www.slovenija-transplant.si/za-medije.php).

Kot vzpodbuda za vašo prijavo pa še naslednji podatek: na lanskoletnem natečaju sta se kar dve naši študentki, ki sta na natečaj prijavili magistrski nalogi s področja civilnega medicinskega prava, uvrstili med najboljše tri, to je na prvo in drugo mesto. Utemeljitve izbora nagrajenih nalog lahko preberete v objavi v reviji Isis, maj (5)2022: 74-5.

Vsi zainteresirani vabljeni k prijavi, za več informacij vam je na voljo prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic (viktorija.znidarsic@pf.uni-lj.si).