Razpis za Poletno šolo Bovec - 2 dodatni mesti

Prejeli smo razpis Filozofske fakultete v LJ za Poletno šolo Bovec, kjer imajo še na voljo dve mesti, ki ju niso zasedli študenti FF. Več o samem razpisu v besedilu, spodaj.

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani razpisuje 2 mesti za udeležbo na tradicionalni mednarodni Poletni šoli Bovec, ki bo potekala od 7. do 21. julija 2024.
Poletne šole Bovec se, poleg prijavljenih z Univerze v Ljubljani, vsako leto udeležujejo študentke in študenti z Univerze v Celovcu, Univerze v Trstu, Univerze v Vidmu, Univerze na Primorskem, Univerze na Reki in Univerze v Osijeku.
V okviru Poletne šole Bovec v dopoldanskem času potekajo jezikovni tečaji slovenskega, nemškega, hrvaškega, italijanskega in furlanskega jezika, v popoldanskem času pa se odvijajo tematske delavnice.
Tema poletne šole je: "CULTURE, SOCIETY AND THE ENVIRONMENT: Cross-Border Concepts and Practices of Cultural Sustainability".
Na razpis se lahko prijavijo študentke oz. študenti s statusom, ki so v tekočem študijskem letu opravili vsaj 8 KT obveznosti ali po najmanj 5 KT v zadnjih 3. semestrih in imajo predznanje jezika na začetni stopnji, za jezik na katerega se prijavljajo (razen za furlanščino).
V primeru, da bo prijavljenih več kandidatk oz. kandidatov kot je razpisanih mest, bodo kandidatke oz. kandidati izbrani na podlagi študijske uspešnosti in letnika študija - prednost bodo imeli študentke oz. študenti višjih letnikov in študentke in študenti podiplomskega študija.

Izbrane kandidatke oz. kandidati morajo prispevati 110,00 € pristopnih stroškov.
Ostale aktivnosti na poletni šoli so brezplačne in vključujejo bivanje v enoposteljnih sobah s polnim penzionom v Hotelu Alp, udeležbo na jezikovnih tečajih ter spremljevalnih dejavnostih (ekskurzijah, ogledih ipd.).
Več informacij o Poletni šoli Bovec je na voljo na spletni strani: https://www.aau.at/en/international/study-abroad/summer-schools/sommerkolleg-bovec/  
 
Prijavna dokumentacija:

1. Izpolnjen prijavni obrazec (v priponki)
2. Motivacijsko pismo
3. Dokazilo o znanju jezika (razen za furlanščino)
4. Izpis ocen
 
Rok za oddajo prijav je ponedeljek 27. 5. 2024. Prijavo pošljite na e-naslov: anja.golec@ff.uni-lj.si