Pravno obvestilo

Zaščita pravic
Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu http://www.pf.uni-lj.si. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last Pravne fakultete in je informativne narave.
 
Omejena odgovornost
Pravna fakulteta ne odgovarja za uporabo spletnih strani http://www.pf.uni-lj.si in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. Pravna fakulteta se bo trudila za pravilnost informacij. Pravna fakulteta lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.
 
Omejena pravica uporabe vsebin
Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu http://www.pf.uni-lj.si za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.
 
Varovanje podatkov
Pravna fakulteta bo z vsemi podatki zbranimi na straneh http://www.pf.uni-lj.si  
razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo.

Obvestilo posameznikom po 13. členu splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov
 

 • Upravljavec zbirke osebnih podatkov: Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana; pf-dekanat@pf.uni-lj.si, (01) 42 03 113.
 • Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO): Za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je imenovana Irena Kordež.

             Kontakt: irena.kordez@pf.uni-lj.si

 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pravna fakulteta UL zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi osebne privolitve posameznikov. Navedeni osebni podatki se hranijo v skladu z namenom zbiranja in obdelave teh podatkov, sicer pa najdlje do preklica s strani posameznika. Osebnih podatkov Pravna fakulteta UL ne bo posredovala tretjim osebam. V okviru obdelave osebnih podatkov imajo prijavljene osebe pravico dostopa do svojih osebnih podatkov, njihove dopolnitve oz. popravka ali omejitve obdelave. V tem primeru je temelj za obdelavo osebnih podatkov osebna privolitev oseb, zato lahko to privolitev kadarkoli prekličejo, kar bo upoštevano za naprej.
 • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Osebna privolitev v skladu s 7. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR).
 • Uporabniki ali kategorije uporabnikov * osebnih podatkov, če obstajajo: Osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Na Pravni fakulteti UL bodo z njimi seznanjeni zgolj zaposleni, ki skrbijo za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov za v naprej določene namene.
 • Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: Osebni podatki se ne bodo prenašali v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
 • Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja: Osebni podatki  se bodo hranili trajno v skladu z namenom zbiranja in obdelave teh podatkov, sicer pa najdlje do preklica s strani posameznika.
 • Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: S pisno zahtevo, poslano na naslov Pravne fakultete UL, lahko posameznik kadarkoli zahteva dostop, dopolnitev, popravek ali omejitev obdelave. Zaradi narave in namena obdelave pa ni mogoče zahtevati izbrisa osebnih podatkov ali ugovarjati obdelavi osebnih podatkov. V zahtevi je treba navesti, katere osebne podatke bi želeli spremeniti oziroma kako drugače sporočiti, kako bi želeli omejiti njihovo uporabo. Na podano zahtevo bo Pravna fakulteta UL odgovorila v skladu z veljavnimi predpisi.
 • Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Privolitev lahko posameznik kadar koli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
 • Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožba se lahko poda Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).
 • Dodatne informacije:
  • Zagotovitev osebnih podatkov temelji na osebni privolitvi posameznika.
  • Posameznik ni dolžan zagotoviti osebnih podatkov. 


* Točka (9) člena 4 Splošne uredbe.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115