Program za izpopolnjevanje

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani je pri Nacionalni agenciji za kakovost RS v visokem šolstvu akreditirala program za izpopolnjevanje, ki smo ga poimenovali Specializacija znanj s področja prava. Oblikovali smo 20 modulov z različnih pravnih področij, izvajali pa jih bomo v sodelovanju z Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, Odvetniško zbornico Slovenije (OZS) in Odvetniško akademijo OZS. V študijskem letu 2018/2019 smo razpisali 10 modulov, v študijskem letu 2019/2020 12 modulov, v študijskem letu 2021/2022 5 modulov, v študijskem letu 2022/2023 pa 2 modula (Delovno pravo in pravo socialne varnosti ter Ekonomska analiza prava).

Vsak modul je ovrednoten s 24 kreditnimi točkami (ECTS). Program je namenjen pravnikom in vsem drugim, ki se pri svojem delu srečujete z določenim področjem prava ali vas zanimajo pravna vprašanja. Predavanja bodo interaktivna, sodelovali pa bodo tudi priznani strokovnjaki iz prakse. Za zaključek programa je poleg opravljenih izpitov potrebna izdelava zaključnega dela. Slušatelji ne pridobijo strokovnega ali znanstvenega naziva, dobijo pa potrdilo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani o opravljenem izobraževanju po akreditiranem programu. Predvsem pa boste obogatili in poglobili svoje znanje.

Pogoji za vpis v program za izpopolnjevanje: 

a) magistrski študijski program pravo (bolonjski program); 

b) magistrski študijski program (bolonjski program) s pravu sorodnih področij (na primer ekonomija, družbene vede, sociologija, uprava) pod pogojem, da je v okviru dosedanjega študija ali delovnih izkušenj pridobil temeljna znanja s področja modula, na katerega se želi vpisati. O tem odloča katedra, ki modul izvaja. 

c) dodiplomski študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, s področja prava

 d) dodiplomski študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, s pravu sorodnega področja (na primer ekonomija, družbene vede, sociologija, uprava) pod pogojem, da je v okviru dosedanjega študija ali delovnih izkušenj pridobil temeljna znanja s področja modula, na katerega se želi vpisati. O tem odloča katedra, ki modul izvaja.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115