Cenik šolnin z dinamiko plačil 2023

Šolnina za program za izpopolnjevanje »Specializacija znanj s področja prava« za študijsko leto 2022/2023 (104. seja Upravnega odbora PF z dne 26. 4. 2022)
Šolnino za program za izpopolnjevanje v znesku 1.600,00 EUR bo udeleženec/udeleženka poravnal/a v treh obrokih, ki zapadejo v plačilo:

Zap. št. obroka

Znesek obroka

Zapadlost v plačilo

1

480,00 EUR

28. 2. 2023

2

480,00 EUR

31. 3. 2023

3

640,00 EUR

30. 4. 2023

 

Šolnino za program za izpopolnjevanje v znižanem znesku 800,00 EUR  (udeležencem, ki so bili vpisani v program znanstvenega magisterija UL PF od leta 1991, vendar študija niso dokončali in so poravnali celotno šolnino, se prizna
popust v višini 50 odstotkov) bo udeleženec/udeleženka poravnal/a v treh obrokih, ki zapadejo v plačilo:
 

Zap. št. obroka

Znesek obroka

Zapadlost v plačilo

1

240,00 EUR

28. 2. 2023

2

240,00 EUR

31. 3. 2023

3

320,00 EUR

30. 4. 2023


Šolnino za program za izpopolnjevanje v znižanem znesku 1.200,00 EUR  (udeležencem, ki so bili vpisani v program znanstvenega magisterija UL PF od leta 1991 do vključno leta 2001, vendar študija niso dokončali in so poravnali 2/3 zneska šolnine, se prizna popust v višini 25 odstotkov) bo udeleženec/udeleženka poravnal/a v treh obrokih, ki zapadejo v plačilo:

Zap. št. obroka

Znesek obroka

Zapadlost v plačilo

1

360,00 EUR

28. 2. 2023

2

360,00 EUR

31. 3. 2023

3

480,00 EUR

30. 4. 2023

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115