Cenik šolnin z dinamiko plačil

Šolnina za program za izpopolnjevanje »Specializacija znanj s področja prava« za študijsko leto 2023/2024 (104. seja Upravnega odbora PF z dne 26. 4. 2022)

Šolnino programa za izpopolnjevanje v znesku 1.600,00 EUR bo udeleženec/udeleženka poravnal/a v treh obrokih, ki zapadejo v plačilo:

Zap. št. obroka

Znesek obroka

Zapadlost v plačilo / začetek izvajanja modula v 2. semestru

1

480,00 EUR

28. 2. 2024

2

480,00 EUR

31. 3. 2024

3

640,00 EUR

30. 4. 2024

  

Šolnino programa za izpopolnjevanje v znižanem znesku 800,00 EUR  (udeležencem, ki so bili vpisani v program znanstvenega magisterija UL PF od leta 1991 dalje, vendar študija niso dokončali in so poravnali celotno šolnino, se prizna popust v višini 50 odstotkov) bo udeleženec/udeleženka poravnal/a v treh obrokih, ki zapadejo v plačilo:

Zap. št. obroka

Znesek obroka

Zapadlost v plačilo / začetek izvajanja modula v 2. semestru

1

240,00 EUR

28. 2. 2024

2

240,00 EUR

31. 3. 2024

3

320,00 EUR

30. 4. 2024

  

Šolnino programa za izpopolnjevanje v znižanem znesku 1.200,00 EUR  (udeležencem, ki so bili vpisani v program znanstvenega magisterija UL PF od leta 1991 do vključno leta 2001, vendar študija niso dokončali in so poravnali 2/3 zneska šolnine, se prizna popust v višini 25 odstotkov) bo udeleženec/udeleženka poravnal/a v treh obrokih, ki zapadejo v plačilo:

Zap. št. obroka

Znesek obroka

Zapadlost v plačilo / začetek izvajanja modula v 2. semestru

1

360,00 EUR

28. 2. 2024

2

360,00 EUR

31. 3. 2024

3

480,00 EUR

30. 4. 2024

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115