Cenik šolnin z dinamiko plačil

OBROČNO PLAČILO ŠOLNINE PROGRAMA ZA IZPOPOLNJEVANJE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020 (74. SEJA UO PF Z DNE 11. 6. 2019)

Ad 4)

Sklep 4.1.: Šolnino za program za izpopolnjevanje v znesku 1.600,00 EUR bo udeleženec/udeleženka poravnal/a v treh obrokih, ki zapadejo v plačilo:

 

Zap. št. obroka

Znesek obroka

Zapadlost v plačilo / začetek izvajanja modula v 1. semestru

Zapadlost v plačilo / začetek izvajanja modula v 2. semestru

1

480,00 EUR

15. 11. 2019

31. 12. 2019

2

480,00 EUR

15. 12. 2019

31. 01. 2020

3

640,00 EUR

15. 01. 2020

28. 02. 2020

 

Sklep 4.2.: Šolnino za program za izpopolnjevanje v znižanem znesku 800,00 EUR (udeležencem, ki so bili vpisani v program znanstvenega magisterija UL PF od leta 1991 in so poravnali celotno šolnino, se prizna popust v višini 50 odstotkov) bo udeleženec/udeleženka poravnal/a v treh obrokih, ki zapadejo v plačilo:

 

Zap. št. obroka

Znesek obroka

Zapadlost v plačilo / začetek izvajanja modula v 1. semestru

Zapadlost v plačilo / začetek izvajanja modula v 2. semestru

1

240,00 EUR

15. 11. 2019

31. 12. 2019

2

240,00 EUR

15. 12. 2019

31. 01. 2020

3

320,00 EUR

15. 01. 2020

28. 02. 2020

 

Sklep 4.3.: Šolnino za program za izpopolnjevanje v znižanem znesku 1.200,00 EUR (udeležencem, ki so bili vpisani v program znanstvenega magisterija UL PF od leta 1991 do vključno leta 2001 in so poravnali 2/3 zneska šolnine, se prizna popust v višini 25 odstotkov) bo udeleženec/udeleženka poravnal/a v treh obrokih, ki zapadejo v plačilo:

 

Zap. št. obroka

Znesek obroka

Zapadlost v plačilo / začetek izvajanja modula v 1. semestru

Zapadlost v plačilo / začetek izvajanja modula v 2. semestru

1

360,00 EUR

15. 11. 2019

31. 12. 2019

2

360,00 EUR

15. 12. 2019

31. 01. 2020

3

480,00 EUR

15. 01. 2020

28. 02. 2020

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115