Cenik šolnin z dinamiko plačil

Cenik šolnin z dinamiko plačil

OBROČNO PLAČILO ŠOLNINE PROGRAMA ZA IZPOPOLNJEVANJE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022 (96. seja Upravnega odbora PF z dne 29. 6. 2021)

Ad 6)  

Sklep 6: Šolnino programa za izpopolnjevanje v znesku 1.600,00 EUR bo udeleženec/udeleženka poravnal/a v treh obrokih, ki zapadejo v plačilo:

Zap. št. obroka

Znesek obroka

Zapadlost v plačilo / začetek izvajanja modula v 1. semestru

Zapadlost v plačilo / začetek izvajanja modula v 2. semestru

1

480,00 EUR

15.11.2021

31.12.2021

2

480,00 EUR

15.12.2021

31.01.2022

3

640,00 EUR

15.01.2022

28.02.2022

 

Šolnino programa za izpopolnjevanje v znižanem znesku 800,00 EUR  (udeležencem, ki so bili vpisani v program znanstvenega magisterija UL PF od leta 1991 dalje in so poravnali celotno šolnino, se prizna popust v višini 50 odstotkov) bo udeleženec/udeleženka poravnal/a v treh obrokih, ki zapadejo v plačilo:
 

Zap. št. obroka

Znesek obroka

Zapadlost v plačilo / začetek izvajanja modula v 1. semestru

Zapadlost v plačilo / začetek izvajanja modula v 2. semestru

1

240,00 EUR

15.11.2021

31.12.2021

2

240,00 EUR

15.12.2021

31.01.2022

3

320,00 EUR

15.01.2022

28.02.2022


Šolnino programa za izpopolnjevanje v znižanem znesku 1.200,00 EUR  (udeležencem, ki so bili vpisani v program znanstvenega magisterija UL PF od leta 1991 do vključno leta 2001 in so poravnali 2/3 zneska šolnine, se prizna popust v višini 25 odstotkov) bo udeleženec/udeleženka poravnal/a v treh obrokih, ki zapadejo v plačilo:

Zap. št. obroka

Znesek obroka

Zapadlost v plačilo / začetek izvajanja modula v 1. semestru

Zapadlost v plačilo / začetek izvajanja modula v 2. semestru

1

360,00 EUR

15.11.2021

31.12.2021

2

360,00 EUR

15.12.2021

31.01.2022

3

480,00 EUR

15.01.2022

28.02.2022

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115