Predmetnik

Modul se izvaja v študijskem letu:
  • 2018/2019
  • 2019/2020 (izvedba v drugem semestru pri najmanj 10 vpisanih)
  • 2022/2023

          Modul: DELOVNO PRAVO IN PRAVO SOCIALNE VARNOSTI

 

Z. št.

Učna enota

Nosilec

 

Kontaktne ure

SDŠ

Ure skupaj

ECTS

P

S

V

KV

D

1.

Delovno pravo

Luka Tičar

15

5

 

 

20

60

100

4

2.

Pravo socialne varnosti

Grega Strban

15

5

 

 

20

60

100

4

3.

Evropsko delovno pravo

Luka Tičar

10

5

 

 

15

45

75

3

4.

Evropsko pravo socialne varnosti

Grega Strban

10

5

 

 

15

45

75

3

5.

Delovni in socialni spori

Grega Strban,

Luka Tičar

10

5

 

 

15

45

75

3

6.

Specialistična naloga

 

 

 

 

 

 

175

175

7

SKUPAJ

60

25

 

 

85

430

600

24

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115