Predmetnik

Modul se izvaja v študijskem letu:
  • 2018/2019
  • 2019/2020 (izvedba v drugem semestru pri najmanj 10 vpisanih) 

          Modul: EVROPSKO PRAVO

 

Z. št.

Učna enota

Nosilec

 

Kontaktne ure

SDŠ

Ure skupaj

ECTS

P

S

V

KV

D

1.

Sodno varstvo v EU

Peter Grilc,

Ana Vlahek

15

5

 

 

20

60

100

4

2.

Notranji trg EU

Peter Grilc,

Ana Vlahek

15

5

 

 

20

60

100

4

3.

Regulirani sektorji v EU

Peter Grilc,

Miha Juhart,

Klemen Podobnik

15

5

 

 

20

60

100

4

4.

Evropsko zasebno pravo

Damjan Možina

15

5

 

 

20

60

100

4

5.

Specialistična naloga

 

 

 

 

 

 

200

200

8

SKUPAJ

60

20

 

 

80

440

600

24

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115