Predmetnik

Modul se izvaja v študijskem letu
  • 2019/2020 (izvedba v drugem semestru pri najmanj 10 vpisanih, pri od 5 do 9 vpisanih se izvedejo konzultacije v obsegu 50 odstotkov predvidenih kontaktnih ur)

          Modul: KAZENSKO PRAVO

 

Z. št.

Učna enota

Nosilec

 

Kontaktne ure

SDŠ

Ure skupaj

ECTS

P

S

V

KV

D

1.

Kazensko pravo

Matjaž Ambrož, Katja Filipčič,

Vid Jakulin, Damjan Korošec

15

5

 

 

20

60

100

4

2.

Kazensko procesno pravo

Katja Šugman Stubbs,

Primož Gorkič

15

5

 

 

20

60

100

4

3.

Gospodarsko kazensko pravo

Vid Jakulin

10

5

 

 

15

45

75

3

4.

Mednarodno kazensko pravo

Matjaž Ambrož, Damjan  Korošec

10

5

 

 

15

45

75

3

5.

Kazensko pravo EU

Katja Šugman Stubbs

10

5

 

 

15

45

75

3

6.

Specialistična naloga

 

 

 

 

 

 

175

175

7

SKUPAJ

60

25

 

 

85

430

600

24

DELEŽ (%)

10

4

 

 

14

72

100

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115