Predmetnik

Modul se izvaja v študijskem letu:
  • 2018/2019
  • 2019/2020 (izvedba v prvem semestru pri najmanj 10 vpisanih, pri od 5 do 9 vpisanih se izvedejo konzultacije v obsegu 50 odstotkov predvidenih kontaktnih ur)

          Modul: KRIMINOLOGIJA

 

Z. št.

Učna enota

Nosilec

 

Kontaktne ure

SDŠ

Ure skupaj

ECTS

P

S

V

KV

D

1.

Teoretična kriminologija

Katja Filipčič

15

5

 

 

20

60

100

4

2.

Pojavne oblike kriminalitete

Aleš Završnik

15

5

 

 

20

60

100

4

3.

Viktimologija

Zoran Kanduč

10

5

 

 

15

45

75

3

4.

Penologija

Mojca Mihelj Plesničar,

Dragan Petrovec

10

5

 

 

 

15

45

75

3

5.

Metodologija kriminološkega raziskovanja

Katja Šugman Stubbs

10

5

 

 

 

15

45

75

3

6.

Specialistična naloga

 

 

 

 

 

 

175

175

7

SKUPAJ

60

25

 

 

85

430

600

24

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115