Predmetnik

Modul se izvaja v študijskem letu:

          Modul: MLADOLETNIŠKO PRESTOPNIŠTVO

 

Z. št.

Učna enota

Nosilec

 

Kontaktne ure

SDŠ

Ure skupaj

ECTS

P

S

V

KV

D

1.

Obravnavanje mladoletnih storilcev v kazenskem in prekrškovnem pravu

Katja Filipčič

10

5

 

 

15

45

75

3

2.

Mladoletniška kriminologija

Katja Filipčič

Mojca Mihelj Plesničar

10

5

 

 

15

45

75

3

3.

Družinskopravno varstvo otrok

Barbara Novak

10

5

 

 

15

45

75

3

4.

Socialno delo z mladimi

Gabi Vogrinčič Čačinovič

10

5

 

 

15

45

75

3

5.

Psihosocialni dejavniki pri mladoletniškem prestopništvu

Peter Pregelj

 

10

5

 

 

15

45

75

3

6.

Sociologija mladine

Mirjana Ule

10

5

 

 

15

45

75

3

7.

Specialistična naloga

 

 

 

 

 

 

150

150

6

SKUPAJ

60

30

 

 

90

420

600

24

DELEŽ (%)

10

5

 

 

15

70

100

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115