Predmetnik

Modul se izvaja v študijskem letu:
  • 2018/2019
  • 2019/2020 (izvedba v drugem semestru pri najmanj 10 vpisanih, pri od 5 do 9 vpisanih se izvedejo konzultacije v obsegu 50 odstotkov predvidenih kontaktnih ur)

          Modul: NOMOTEHNIKA

 

Z. št.

Učna enota

Nosilec

 

Kontaktne ure

SDŠ

Ure skupaj

ECTS

P

S

V

KV

D

1.

Pravni viri z metodologijo pravnega vrednotenja

Marijan Pavčnik,

Aleš Novak

15

5

 

 

20

60

100

4

2.

Nomotehnika

Albin Igličar,

Tilen Štajnpihler

15

5

 

 

20

60

100

4

3.

Zakonodajni proces

Albin Igličar,

Tilen Štajnpihler

15

5

 

 

20

60

100

4

4.

Podzakonsko in avtonomno pravno urejanje

Albin Igličar

15

5

 

 

20

60

100

4

5.

Specialistična naloga

 

 

 

 

 

 

200

200

8

SKUPAJ

60

20

 

 

80

440

600

24

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115