Obrazci s postopki predložitve

V pripetih datotekah objavljamo obrazce, s katerimi slušatelji prijavljajo svoje študijske obveznosti na programu za izpopolnjevanje.

Obrazec Prijava k izpitu na programu za izpopolnjevanje velja kot potrdilo o opravljenem izpitu in ga slušatelj predloži učitelju na izpitu (predhodna predložitev prijavnice ni potrebna). Obrazec Prijava seminarske naloge na  programu za izpopolnjevanje velja kot potrdilo o opravljeni seminarski nalogi in ga študent odda učitelju skupaj s seminarsko nalogo. Obrazca,  izpolnjena, z oceno in podpisom učitelja, prejme referat za vpis ocene v Študentski informacijski sistem.

Obrazec Prevzem teme specialistične naloge na programu za izpopolnjevanje
slušatelj odda v referatu po pridobitvi soglasja mentorja.

Obrazec Sklep o zagovoru specialistične naloge na programu za izpopolnjevanje
slušatelj odda v referatu po opravljenem zagovoru, s podpisoma članov komisije.