Predmetnik

Modul se izvaja v študijskem letu:

          Modul: PRAVNA ZGODOVINA SLOVENSKEGA PROSTORA V EVROPSKEM KONTEKSTU

 

Z. št.

Učna enota

Nosilec

 

Kontaktne ure

SDŠ

Ure skupaj

ECTS

P

S

V

KV

D

1.

Teorije in metode pravne zgodovine

Katja Škrubej

15

5

 

 

20

60

100

4

2.

Primerjalna evropska pravna zgodovina

Katja Škrubej

15

5

 

 

20

60

100

4

3.

Pravna zgodovina srednjega veka na Slovenskem

Katja Škrubej

10

5

 

 

15

45

75

3

4.

Pravna zgodovina od 16. stoletja do 1848

Katja Škrubej

Marko Kambič

10

5

 

 

15

45

75

3

5.

Pravna zgodovina 19. in 20. stoletja

Katja Škrubej

10

5

 

 

15

45

75

3

6.

Specialistična naloga

 

 

 

 

 

 

175

175

7

SKUPAJ

60

25

 

 

85

430

600

24

DELEŽ (%)

10

4

 

 

14

72

100

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115