Pravo varstva okolja

          Modul: PRAVO VARSTVA OKOLJA IN TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

 

Z. št.

Učna enota

Nosilec

 

Kontaktne ure

SDŠ

Ure skupaj

ECTS

P

S

V

KV

D

1.

Varstvo okolja, trajnostni razvoj in pravo

Senko Pličanič

15

5

 

 

20

60

100

4

2.

Podnebne spremembe in pravo

Senko Pličanič

15

5

 

 

20

60

100

4

3.

Institucionalni razvoj pravne države

Bojan Bugarič

15

5

 

 

20

60

100

4

4.

Pravo, neenakost in razvoj

Bojan Bugarič

15

5

 

 

20

60

100

4

5.

Specialistična naloga

 

 

 

 

 

 

200

200

8

SKUPAJ

60

20

 

 

80

440

600

24

DELEŽ (%)

10

3,5

 

 

13,5

73

100

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115