Predmetnik

Modul se izvaja v študijskem letu:

          Modul:  PREKRŠKOVNO PRAVO

 

Z. št.

Učna enota

Nosilec

 

Kontaktne ure

SDŠ

Ure skupaj

ECTS

P

S

V

KV

D

1.

Materialno prekrškovno pravo

Katja Filipčič

15

5

 

 

20

60

100

4

2.

Pravna ureditev prekrškovnih  organov

Bojan Bugarič

15

5

 

 

20

60

100

4

3.

Redni sodni postopek za prekršek in sodno varstvo

Primož Gorkič

15

5

 

 

20

60

100

4

4.

Postopki upravnega nadzora in hitri prekrškovni postopek

Mitja Horvat

15

5

 

 

20

60

100

4

5.

Specialistična naloga

 

 

 

 

 

 

200

200

8

SKUPAJ

60

20

 

 

80

440

600

24

DELEŽ (%)

10

3,5

 

 

13,5

73

100

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115