Predmetnik

Modul se izvaja v študijskem letu:
  • 2018/2019
  • 2019/2020 (izvedba v prvem semestru pri najmanj 10 vpisanih, pri od 5 do 9 vpisanih se izvedejo konzultacije v obsegu 50 odstotkov predvidenih kontaktnih ur, pri vpisanih 4 ali manj se izvedejo konzultacije v obsegu 20 odstotkov)

          Modul: RAZVOJ PRAVA V EVROPSKI TRADICIJI

 

Z. št.

Učna enota

Nosilec

 

Kontaktne ure

SDŠ

Ure skupaj

ECTS

P

S

V

KV

D

1.

Izbrana poglavja iz angleške pravne zgodovine

Katja Škrubej

10

5

 

 

15

45

75

3

2.

Primerjalna evropska pravna zgodovina

Katja Škrubej

10

5

 

 

15

45

75

3

3.

Uvod v klinopisna prava

Katja Škrubej

10

5

 

 

15

45

75

3

4.

Izbrana poglavja iz pravne zgodovine antične Grčije in Rima

Marko Kambič

Katja Škrubej

10

5

 

 

15

45

75

3

5.

Osnove rimskega premoženjskega prava

Marko Kambič

10

5

 

 

15

45

75

3

6.

Kontinuiteta in recepcija rimskega prava

Marko Kambič

10

5

 

 

15

45

75

3

7.

Specialistična naloga

 

 

 

 

 

 

150

150

6

SKUPAJ

60

30

 

 

90

420

600

24

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115