Predmetnik

Modul se izvaja v študijskem letu:
  • 2019/2020 (izvedba v drugem semestru pri najmanj 10 vpisanih, pri od 5 do 9 vpisanih se izvedejo konzultacije v obsegu 50 odstotkov predvidenih kontaktnih ur, pri vpisanih 4 ali manj se izvedejo konzultacije v obsegu 20 odstotkov)

          Modul: RIMSKO PRAVO

 

Z. št.

Učna enota

Nosilec

 

Kontaktne ure

SDŠ

Ure skupaj

ECTS

P

S

V

KV

D

1.

Rimsko premoženjsko pravo

Marko Kambič

15

5

 

 

20

60

100

4

2.

Razvoj rimske države s temelji rimskega javnega prava

Marko Kambič

15

5

 

 

20

60

100

4

3.

Analiza odlomkov rimskih pravnih tekstov

Marko Kambič

15

5

 

 

20

60

100

4

4.

Pregled rimskega kazenskega prava

Marko Kambič

15

5

 

 

20

60

100

4

5.

Specialistična naloga

 

 

 

 

 

 

200

200

8

SKUPAJ

60

20

 

 

80

440

600

24

DELEŽ (%)

10

3,5

 

 

13,5

73

100

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115